De vijf natuurgeneeskundige principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een

holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld

als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt

ervan uitgegaan dat energie de basis is voor het functioneren. Voor alle principes 

geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de 

werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 

1.  Energie

 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.

Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis

bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de 

overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer

je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet 

optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te

zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van

de energie is en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

 

2.  Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden

prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook

andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het

zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel 'de telefoonlijn' van je lichaam.

Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te

kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,

bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden

doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen 

functioneren en herstellen.

 

3.   Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door

afvalstoffen. Enkel oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde

lucht( zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of

bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een 

overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of

bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige

omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder probleem uit te

scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam

daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het

lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook

niet goed meer worden opgenomen.

 

4.   Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is

één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een 

scherpe geest.

Bepaalde voedingsmiddelen worden niet dor iedereen evengoed verdragen. Dit kan

een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin

veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je 

constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

 

5.   Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principespes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele

aspecten jouw gezondheid welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk-en

gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook

fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten

zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de

belemmerende denk-en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen,

te doorbreken of of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in

de toekomst in balans te blijven.

 

Copyright. 22-01-2022.