B.A.T.C.

B.A.T.C. staat voor Belangen Associatie Therapeut en Consument en is een beroepsorganisatie met als doel de kwaliteit van de natuurgerichte zorg te verhogen en eenheid te scheppen binnen de branche.

Als Paramedisch Natuurgeneeskundige  ben ik aangesloten bij B.A.T.C.

Alle B.A.T.C. Therapeuten:

  • zijn HBO geschoold in de vijf natuurgerichte principes
  • zijn in het bezit van het diploma HBO Medische Basiskennis
  • krijgen kwaliteitsbewaking door verplichte bij- en nascholing
  • worden gestimuleerd tot het uitwisselen van kennis
  • krijgen kwaliteitsbewaking door middel van visitatie
  • krijgen kwaliteitsbewaking door beoordeling van hun praktijkjaarverslagen

Geschillencommissie

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie kunt je hier downloaden.

Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de B.A.T.C. die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.