AVG:

 

Europese wet persoonsgegevens.

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliëntendossier programma van Cliëndo opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.

De gegevens zijn op dit moment allen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.